بازگشت به صفحه وبلاگ

رنگ سال ۲۰۱۶

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵ / / Comments Off on رنگ سال ۲۰۱۶

شرکت پنتون برای اولین بار دو رنگ را به طور همزمان به عنوان رنگ سال
انتخاب کرده است.

به هم پیوستن آبی کمرنگ(سِرِنیتی) و صورتی کوارتز نشان دهنده تعادل

ذاتی بین تونِ گرم صورتی کوارتز و آرامش خنک تر آبی است و منعکس

کننده ارتباط و نیکی می باشد و همچنین حس نظم و صلح را به مخاطب

القاء میکند.

بازگشت به صفحه وبلاگ