بازگشت به صفحه وبلاگ

رنگ سال ۲۰۱۸

دی ۲۴, ۱۳۹۶ / / Tags: , , , / Comments Off on رنگ سال ۲۰۱۸

کمپانی پنتون اینبار رنگ فرابنفش (UltraViolet) را رنگ سال ۲۰۱۸ اعلام کرد

رنگ سال 2018 - فرابنفش

 پیچیده و خیالی، رنگ فرابنفش نشانگر اسرار کیهانی و هستی است، با دانش از اینکه چه چیزهایی پیش رو است، و اکتشافاتی فراتر از موقعیت فعلی ما. گستردگی و بی پایان بودن آسمان در شب نمادی است از امکان ادامه دادن و الهام بخشی به میل دنبال کردن دنیایی فراتر از دنیای ما.

به گفته لتریس آیزنمن مدیر اجرایی پنتون:

ما در دنیایی زندگی میکنیم که نیازمند اختراعات و ابتکارات است. این نوع الهامات خلاقانه است که در رنگ فرابنفش ذاتی است. بنفشی با پایه آبی هشیاری و پتانسیل مارو به مرحله بالاتری میبرد. از بررسی تکنولوژی ای جدید و کهکشانی بزرگتر، تا یک سیمای هنری و بازتاب معنوی درک فرابنفش راهی را روشن میکند که نشانگر تمام چیزهای پیش رو است.

بازگشت به صفحه وبلاگ