بازگشت به صفحه وبلاگ

برنامه هدفمند چگونه ایجاد میشود؟

بهمن ۸, ۱۳۹۶ / / Tags: , , , , / Comments Off on برنامه هدفمند چگونه ایجاد میشود؟

برنامه هدفمند چگونه ایجاد میشود؟

برنامه هدفمند چگونه ایجاد می شود

شناخت محصول و یا خدمات کارفرما ، شناخت بازار مصرف ، شناخت رقباء ، تعیین نقاط قوت و ضعف محصول و یا خدمات مورد نظر ، آگاهی از سیستم بازاریابی ، توزیع  و فروش ، آگاهی از نیازهای کارفرما،  آگاهی از اهداف مارکتینگ کارفرما ، بررسی محدودیت ها ، بررسی پتانسیل بازار ، اخذ آمارها و اطلاعات.

بازگشت به صفحه وبلاگ