بازگشت به صفحه وبلاگ

استراتژی بازاریابی و تبلیغات

بهمن ۸, ۱۳۹۶ / / Tags: , , , , , / Comments Off on استراتژی بازاریابی و تبلیغات

 

کارفرما مشخض کننده ی اهداف بازاریابی می باشد. مشاور تبلیغات بر پایه اهداف تعیین شده از جانب کارفرما، استراتژی  های تبلیغاتی را مشحص نموده و راهکارهای اجرایی دستیابی به آنها را فراهم می نماید.

استراتژی بازاریابی و تبلیغات

پس از آن مشاور تبلیغاتی، می بایست تمامی برنامه های تدوین شده، راهکارها و میزان هزینه های لازم را به اطلاع کارفرما برساند و تاییدیه آن را از کارفرما دریافت کرده و سپس فعالیت خود را در راستای تحقق راهکارها آغاز نماید.

بازگشت به صفحه وبلاگ